News

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială este implicată în Programul Erasmus+, programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020. Echipa participă astăzi, 29 Mai,  la întâlnirea de lucru din cadrul proiectului Civic Dimensions for social inclusion (CivicAL), desfășurată la Sofia.   ...

A.C.C.E.S. Oltenia a participat in perioada 28-29 martie 2018 la sesiunea de schimb de experienta "Voluntariat in domeniul social", desfasurata la Drobeta Turnu Severin, in cadrul proiectului "Retea Regionala pentru Coeziune Sociala" implementat de către Asociatia VASILIADA, în parteneriat cu Asociația Free Youth Centre din...

În urma evaluarii proiectelor depuse în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului Consiliului Județean Dolj pentru activități non profit de interes județean pentru anul de execuție financiară 2017, proiectul CELEBRATE CULTURE,  a fost declarat eligibil pentru finanțare! Obiectivul general are în vedere...

Proiectul  „Celebrate Culture” va organiza în municipiul Craiova, timp de 8 săptămâni, în mod gratuit, atelierele de lucru și creație, susținute de specialiști în domeniile artă teatrală, artă vizuală și artă literară, pentru tineri cu vârste cuprinse între 15-34 ani, elevi sau studenți. În cadrul fiecărui...

A.C.C.E.S. Oltenia se află în strângerea grupelor pentru cursurile de FORMATOR și INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE! Înscrierea se poate face fie prin completarea formularului atașat mai jos, fie direct la sediul nostru....

În încercarea de a afla problemele existente la nivelul comunității locale, A.C.C.E.S. Oltenia a identificat multiple nevoi acute ale  infrastructurii sanitare. În acest scop a fost demarată în noiembrie 2016, o acțiune de strângere de fonduri pentru dotarea Clinicii de Pediatrie a Spitalului Municipal Filantropia...