Centrul de resurse pentru antreprenori și afaceri durabile

Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina, in parteneriat cu Aociatia de Consultanta si Consiliere Economico-Sociala Oltenia si Camera de Comert si Industrie Gorj, implementeaza, in perioada ianuarie 2018- ianuarie 2021 proiectul CENTRU DE RESURSE PENTRU ANTREPRENORI SI AFACERI DURABILE, finantat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7 – Cresterea ocuparii prin susținerea întreprinderilor cu profin non-agricol din zona urbană.

Obiectiv General: CRESTEREA OCUPARII IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA PRIN STIMULAREA PARTICIPARII PE PIATA MUNCII
A PERSOANELOR CU POTENTIAL ANTREPRENORIAL SI CREAREA UNUI PROGRAM REGIONAL INTEGRAT DE INCURAJARE SI SPRIJIN TEHNICO-FINANCAR PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA DE NOI INTREPRINDERI IN MEDIUL URBAN


1. OS1. CRESTEREA GRADULUI DE MOTIVARE PENTRU EXPRIMAREA INTENTIILOR ANTREPRENORIALE prin implementarea unei Campanii de promovare a culturii antreprenoriale si de informare cu privire la solutia posibila de finantare – Schema de ajutor de Minimis România Start Up Plus

2. OS2. DEZVOLTAREA DE COMPETENTE NECESARE TRANSPUNERII IDEILOR IN PLANURI DE AFACERI prin furnizarea unui Program de formare antreprenoriala catre un numar de minim 550 de persoane din regiunea Sud Vest Oltenia

3. OS3. ASIGURAREA ACCESULUI LA FINANTARE A PLANURILOR DE AFACERE CE PROPUN INFIINTAREA DE NOI INTREPRINDERI IN MEDIUL URBAN DIN REGIUNEA SUD VEST prin organizarea unui Concurs in urma caruia vor fi selectate
minim 66 de initiative pentru finantare prinSchema de ajutor de Minimis România Start Up Plus

4. OS4.CRESTEREA GRADULUI DE VIABILITATE SI A SUSTENABILITATII A VIITOARELOR AFACERI

5. OS5. IMPLEMENTAREA UNUI MECANISM SUSTENABIL DE SUSTINERE SI PROMOVARE A NOILOR INTREPRINDERI si de valorificare a rezultatelor proiectului catre alte grupuri tinta prin crerea unui Centrul Regional de Resurse pentru Antreprenori si Afaceri Durabile

6. OS6.STIMULAREA INOVARII SOCIALE, PROMOVAREA SI IMPLEMENTAREA DE PRINCIPII TRANSVERSALE in acord cu Obiective de Dezvoltare durabila, Egalitate de sanse si gen,Nediscriminare, Accesibilitate si utilizare TIC, Reducerea emisiilor de CO2 prin:
• furnizarea de elemente specifice in derularea Programului de formare antreprenoriala pentru minim 550 persoane
• acordarea de punctaje diferentiate in cadrul Concursului Planurilor de afacere
• furnizarea de consultanta pentru implementarea acestor principii in minim 66 de intreprinderi nou infiintate


Printre rezultatele asteptate, se numara:
10 evenimente de informare, recrutare si selecþie
Minim 550 Persoane selectate din regiunea S-V Oltenia
Minim 20 de persoane selectate din fiecare judeþ al regiunii S-V Oltenia
Minim 550 persoane participante la cursurile de Competente antreprenoriale
Minim 440 persoane certificate ca urmare a participarii la cursurile de Competente antreprenoriale
Minim 440 planuri de afacere elaborate
Minim 66 de planuri de afaceri propuse de reprezentanþi ai grupului þinta – aprobate din care minim cate 2 aferente
fiecarui judet al regiunii
Minim 66 de conventii pentru efectuarea stagiilor de practica incheiate cu firme functionale
Minim 66 Planuri pentru Stagiu practica
Minim 66 persoane-viitori antreprenori beneficiari ai serviciilor personalizate de consiliere/ consultanþa/ mentorat
Minim 66 firme înfiinþate
Minim 132 persoane angajate in termen de 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis

Daca v-ati gândit vreodata să fiți propriul dvs. angajator și să vă dezvoltați propria afacere, ACUM E MOMENTUL SĂ ACȚIONAȚI! LET’S START-UP!


Daca îndepliniți criteriile de eligibilitate, de mai jos, puteți beneficia gratuit de formare profesională în domeniul antreprenorial, de finanțări pentru cele mai bune idei de afaceri, dar și servicii personalizate de consultanță, consiliere și mentorat antreprenorial.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
– ai vârsta cuprinsă între 18 – 64 de ani
– ai cetățenie română si domiciliul stabil sau reședinta în Romania, Regiunea S-V Oltenia ( județele Olt, Dolj, Valcea, Gorj, Mehedinti)
– faci parte din următoarele categorii: o șomer o persoană inactive (student, casnică) o salariat o desfasori o activitate independentă (personă fizică autorizată, titular de întreprindere individuală, membru al întreprinderii familiale)
– NU faci parte din categoria tinerilor NEETs (adica persoane cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 de ani care nu frecventează nici o formă de învățământ și care nu au loc de muncă)

IMPORTANT
Primul pas este completarea formularului de mai jos, iar după exprimarea intenției de participare, fiecare persoană înscrisă va fi contactată de către echipa de proiect.