Impreuna pentru integrarea si incluziunea persoanelor vulnerabile

Brosura

 

Proiectul „ÎMPREUNĂ PENTRU INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA PERSOANELOR VULNERABILE” a fost implementat de Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico-Socială Oltenia (A.C.C.E.S. Oltenia)”, prin Programul de finanțare nerambursabilă, susținut de Consiliul Județean Dolj, pentru anul 2021.

Obiectiv general: Încurajarea participării active privind creșterea gradului de accepare socială și incluziune socială a persoanelor care provin din medii defavorizate, în rândul societății civile și autorităților publice prin realizarea si implementarea unor masuri destinate dezvoltarii locale integrate, centrate pe o abordare multisectorială.

Obiectiv specific 1: Cresterea calitatii vietii pentru 100 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care 20 de copii, 10 batrani si 10 persoane cu dizabilități prin participarea la un program integrat care vizează promovarea principiilor de incluziune sociala si nediscriminare.

Obiectiv specific 2: Creșterea gradului de responsabilizare socială a instituțiilor publice locale si a voluntarilor prin aplicarea unor masuri de identificare a nevoilor sociale individuale și familiale ale grupului tintă care vor fi sprijiniti in rezolvarea problemelor cu care se confunta prin asistenta de specialitate, ceea ce va genera pe termen lung relatii mai bune in cadrul familiilor, modele care vor fi transmise prietenilor, rudelor, vecinilor, cu efecte pozitive la nivelul comunitati

Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea relațiilor din cadrul comunității marginalizate si aprofundarea cunoștiințelor legate de evoluția socială, prin intocmirea unui plan de actiune care va fi inaintat catre institutiile abilitate in rezolvarea problemelor identificate.

Activități:

 

A.1. Managemetul proiectului:

A.2. Identificarea și selecția grupului țintă

A3. Realizarea campaniilor de informare și sensibilizare

A4. Realizarea a 40 de anchete sociale care vizează identificarea nevoilor si propunearea unor solutii comune si solutii personalizate

 

 

REZULTATE: 100 de persoane din satul Ocolna identificate si selectate in grupul tintă, 100 de beneficiari ai campaniilor de informare și sensibilizare, 40 de anchete sociale și 40 de rapoarte personalizate inaintate catre autoritățile locale.