Celebrate Culture

Despre acest proiect

 

În urma evaluarii proiectelor depuse în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului Consiliului Județean Dolj pentru activități non profit de interes județean pentru anul de execuție financiară 2017, proiectul CELEBRATE CULTURE,  a fost declarat eligibil pentru finanțare!

 

Obiectivul general are în vedere dezvoltarea creativității tinerilor și promovarea valorilor culturale prin implementarea unui program interactiv de stimulare a implicării acestora în activități culturale clasice și diseminarea lui în vederea creșterii gradului de consum cultural.

 

Conform datelor statistice publicate în Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, cu privire la participarea tinerilor români la activităţi culturale, se poate observa că aceasta este mai degrabă ocazională la nivelul întregii țări: 1/3 dintre tineri (15-34 ani) spun că nu citesc literatură niciodată;. 61% dintre aceștia nu merg deloc la teatru, operă, balet sau concerte de muzică clasică; 49% nu merg la cinematograf, iar 48% nu merg la concerte de muzică modernă.

În acest context, proiectul „Celebrate Culture” subliniază rolul important pe care îl are stimularea participării tinerilor la viața culturală a comunității, prin facilitarea accesului la cultura și implementarea unor activități vocaționale interactive, în vederea conservării patrimoniului național.

 

Se vor organiza în municipiul Craiova, timp de 8 săptămâni, în perioada septembrie-noiembrie 2017, în mod gratuit, atelierele de lucru și creație, susținute de specialiști în domeniile artă teatrală, artă vizuală și artă literară, pentru tineri cu vârste cuprinse între 15-34 ani, elevi sau studenți. În cadrul fiecărui atelier se vor organiza 8 întâlniri de lucru și creație. Programul atelierelor va fi stabilit după finalizarea procedurii de înscriere.

 

Criterii de eligibilitate:

-se pot înscrie doar persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 34 ani

-persoanele înscrise trebuie să aibă calitatea de elev sau student

-fiecare persoană interesată se poate înscrie doar pentru 1 din cele 3 ateliere disponibile

-disponibilitatea de a participa la toate cele 8 întâlniri de lucru și creație organizate în cadrul atelierului pentru care ca s-a realizat înscrierea

 

Criterii de selecție:

-se va aplica criteriul ”primul venit servit”, dar vor avea prioritate la selecție tinerii care provin din medii defavorizate (candidații care provin din familii monoparentale, familii cu ambii părinți decedați, situație financiară precară, etc.)

 

Locuri disponibile:

*Atelier de artă teatrală – 15 locuri

*Atelier de artă vizuală – 15 locuri

*Atelier de artă literară – 15 locuri