Servicii

Programe de voluntariat si campanii de RSC

Dezvoltăm programe de voluntariat pentru tineri, și nu numai, în domenii precum: educație, mediu, cultură, de sănătate și social. Dezvoltăm campanii de responsabilitate socială și încurajăm corporațiile să se implice în comunitate și să suțină nevoile grupurilor vulnerabile.

Servicii și programe de formare profesională și Training-uri/Workshop-uri

Furnizăm servicii de formare profesională, cursuri acreditate ANC, în urma cărora eliberam absolvenților diplome recunoscute de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Miisterul Educației Naționale. Organizăm training-uri și workshop-uri  personalizate care să corespundă nevoilor   și obiectivelor grupului vizat.

Consultanță în domeniul fondurilor europene sau programe naționale de finanțare

Oferim consultanță în accesarea fondurilor europene/naționale și dezvoltăm parteneriate strategice, de lungă durată și de încredere în vederea implementării de proiecte cu interventii directe în comunitate.

Servicii conexe domeniului de Asistență socială –  informare si consiliere sociala, campanii și proiecte sociale

Dezvoltăm servicii care vizează ameliorarea situației grupurilor vulnerabile: informare si consiliere socială, sprijin prin diverse actiuni directe în comunitate, demararea de campanii sociale axate pe nevoile specifice ale beneficiarilor.

Servicii de mediere,  recrutari, selectare si evaluare de personal

Furnizăm servicii de mediere și identificăm soluții proiectate pentu optimizarea capacității echipei tale.  Recrutăm și selectăm resursele umane care să se identifice cu valorile organizationale și organizam evaluări de personal pentru eficientizarea rezultatelor obținute.

Studii și cercetări sociologice, psihosociale si economice

Realizam studii și cercetări sociologice, psihosociale și economice utilizând metode și tehnici specifice, în baza cărora obținem rezultate reprezentative pentru populația/domeniul vizat/ă.