Termeni si Conditii

1. PRECIZARI CADRU

Termenii si conditiile de mai jos se refera la navigarea sau inscrierile efectuate pe site-ului https://accesoltenia.ro/ si participarea la cursurile si evenimentele A.C.C.E.S Oltenia. Pentru a avea toate informatiile legate de conditiile inscrierii si participarii la cursurile Asociației de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia (A.C.C.E.S Oltenia) , va rugam sa cititi cu atentie cele de mai jos. In cazul in care aveti intrebari sau nelamuriri, va rugam sa ne contactati la urmatoarea adresa:  office@accesoltenia.ro sau la numarul de tel 0743108821.

 1. Va vom notifica cu orice schimbare intervenita in Conditiile de utilizare prin afisarea pe site. Modificarile astfel facute sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site, in sectiunea Termeni si Conditii.
 2. Utilizarea de catre dvs. a produselor , serviciilor si site-ului https://accesoltenia.ro/ este guvernata de termenii prezentului document, excluzand insa alte servicii si termeni acceptati prin semnarea unor documente suplimentare.
 3. Cu exceptia unor intelegeri contrare incheiate in scris cu A.C.C.E.S Oltenia, contractul dvs. cu noi va include intotdeauna, cel putin Termenii si Conditiile prevazute in acest document. Acestea sunt denumite in continuare „Termeni si Conditii”.

2. TERMENI GENERALI

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia (A.C.C.E.S Oltenia) este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, apolitică şi nediscriminatorie și a început să-şi desfaşoare activitatea imediat după înfiinţare, transpunând în practică SCOPUL pentru care a fost creată, înscris în statutul ei, şi anume, promovarea dezvoltării sociale, economice şi cultural-educaţionale a regiunii Oltenia. Misiunea noastră este de a sprijini comunitatea şi autorităţile locale în dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile. A.C.C.E.S Oltenia are sediul în Craiova, Str. Sararilir, Nr 31, jud. Dolj,  având CIF: 14862910.

Site: domeniul https://accesoltenia.ro/ şi subdomeniile acestuia. Site-ul si subdomeniile acestuia sunt detinute si operate de A.C.C.E.S Oltenia.

Servicii: Utilizarea de catre dvs. a serviciilor software si site-ului https://accesoltenia.ro/ (denumite in acest document in mod colectiv „Serviciile” si excluzand orice alte servicii care va sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernata de termenii prezentului document.

Curs Autorizat ANC: program de perfecţionare/initiere/specializare/calificare/recalificare autorizat de catre Comisia de Autorizare a judeţului Dolj, conform O.G. nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor, finalizat prin obtinerea unui certificat de absolvire/calificare recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Curs Autorizat MEN: Cursurile acreditate MEN sunt aprobate, prin Ordin de Ministru, pentru un anumit număr de credite, de fapt un număr de ore transformat în credite, finalizat prin obtinerea unui Atestat de formare continua a personalului didactic .

Training: program special referitor la dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor individuale necesare indeplinirii mai eficace a unor sarcini sau a procesului de evolutie personala, care se finalizeaza cu obtinerea unei diplome de participare oferite de A.C.C.E.S Oltenia.
Exemple Training: cursuri online, evenimente culturale si educationale, conferinte, workshopuri, ateliere etc.

Cursurile Autorizate si Trainingurile vor fi denumite in continuare Cursuri autorizate/Programe de formare profesionala si Traininguri.

Furnizor Curs: Prestatorul de servicii, denumit in continuare si Furnizor de formare profesionala, care asigura organizarea si livrarea unui Curs Autorizat sau Training.

Cursant: beneficiar al programelor de formare profesionala sau Training (persoana fizica sau juridica)

Certificatele de Calificare: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionala de calificare sau recalificare.

Certificatele de Absolvire: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionale de perfectionare, initiere, specializare.

Atestat de formare continua a personalului didactic: se obtin prin finalizarea programelor de formare acreditate MEN

Modelele certificatelor de calificare si de absolvire, precum si al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevazute in anexele nr. 4, 5 si 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termen de eliberare Certificate Calificare / Absolvire: Tipizatele sunt eliberate catre furnizorul de formare profesionala, pe baza unui proces verbal, de catre Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare. Pana la eliberarea fizica a certificatelor tipizate, furnizorul de formare profesionala poate elibera adeverinte de absolvire conform cursului autorizat absolvit. Termenul de eliberare a certificatului de absolvire/calificare este de 14 zile de la momentul in care furnizorul de formare profesionala intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, conform OG 129/2000 REPUBLICATA si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor.
Furnizorul de formare profesionala nu poarta nicio raspundere in raport de termenul in care intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, necesar in vederea eliberarii certificatul de absolvire/calificare.

Procedura eliberare Certificate Calificare / Absolvire: Certificatul de absolvire/calificare se elibereaza personal Beneficiarului pe baza unui act de identitate valabil, conform O.U.G. nr.97/2005 sau reprezentantului acestuia in baza unei procuri autentice, prin ridicarea de la punctul de lucru al Furnizorului de formare profesionala, din orasul in care programul de formare profesionala a fost finalizat.

Taxe Eliberare Diplome si Certificate: Eliberarea Diplomelor si Certificatelor este GRATUITA.

Cu toate acestea, Diplomele si Certificatele neridicate de catre beneficiar, mai vechi de 12 luni, vor fi supuse procedurii de arhivare. Pentru eliberarea Diplomelor si Certificatelor ce au fost supuse procedurii de arhivare se percepe o taxa de 100 de Lei/an.

Taxa eliberare duplicat Diplome si Certificate: A.C.C.E.S Oltenia percepe o taxa in valoare de 200 de Lei pentru eliberarea unui duplicat al diplomei sau certificatului.

Diploma de participare: document care atesta participarea la un Curs Autorizat sau Training si finalizarea acestuia, fara insa a avea o recunoastere sau acreditare oficiala din partea autoritatilor competente.

Denumirea Comerciala a Cursului: reprezinta numele simplificat al denumirii oficiale a cursului, folosit in scopuri comerciale pentru o intelegere si identificare mai usoara de catre un cursant sau potential cursant.

Denumirea Oficiala a Cursului: reprezinta numele ocupatiei/calificarii asa cum se regaseste in lista Clasificarii Ocupatiilor din Romania, respectiv in Registrul national al calificarilor profesionale. Aceasta denumire se va regasi pe certificatele de absolvire/calificare obtinute, in urma absolvirii programului de formare profesionala.

Cod COR: cod atribuit ocupatiilor din Romania pentru care exista un standard ocupational sau de pregatire profesionala, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

Cod NC: cod nomenclator atribuit calificarilor din Registrul National al Calificarilor profesionale, conform CNC (Cadrul National al Calificarilor)

Registrul national al calificarilor profesionale din Romania (denumit in continuare RNCP): este o baza de date nationala care cuprinde descrierea calificarilor profesionale din Romania recunoscute la nivel national care pot fi dobandite atat prin sistemul formal de educatie si formare profesionala, cat si prin recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite in contexte nonformale si informale, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.
RNCP cuprinde calificarile corespunzatoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 si 5, conform Cadrului national al calificarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare calificari profesionale, specifice educatiei si formarii profesionale

Standard Ocupational/Standard de pregatire profesionala: este documentul care precizeaza competentele profesionale si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor specifice necesare practicarii unei ocupatii, respectiv specifice unei calificari.
Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregatire profesionala, recunoscute la nivel national.

Competentele profesionale din Standard Ocupational/Standard Pregatire Profesionala: competentele profesionale dobandite in urma absolvirii unui Curs Autorizat, specificate si in documentul numit „Supliment Descriptiv al Certificatului” eliberat ca o anexa la Certificatele de Calificare/Absolvire.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational/de pregatire profesionala.
Competentele profesionale se dobandesc pe cale formala, nonformala sau informala care, in sensul prevederilor OG 129/2000 republicata, se definesc astfel:

 • prin calea formala se intelege parcurgerea unui program de formare profesionala organizat de un furnizor de formare profesionala;
 • prin calea nonformala se intelege practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea;
 • prin calea informala se intelege modalitatile de formare profesionala neinstitutionalizate, nestructurate si neintentionate – contact nesistematic cu diferite surse ale campului socio-educational, familie, societate sau mediu profesional.

Durata Cursului: interval de timp in care desfasoara un Program de Formare Profesionala sau Training.

Durata Contractului: Contractul intra in vigoare la data completarii formularului de inscriere si achitarea avansului, producand efecte pana la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale.

Program Flexibil: Posibilitatea de a alege din mai multe tipuri de program de curs propuse. Odata finalizata inscrierea pentru un anumit tip de program, acesta nu se mai poate schimba.

Program de Curs: Plan de activitate in care sunt stabilite (in ordinea desfasurarii lor) etapele propuse pentru o perioada data, numarul sedintelor de curs (saptamanale, lunare, anuale), dar si intervalul orar, zilele de desfasurare sau locatia.

Data Estimata: Este data estimativa de incepere a unui Curs Autorizat sau Training. Data exacta de incepere a cursului este stabilita si comunicata in mod final catre Cursant in momentul in care este atins numarul minim de participanti, stabilit de catre Furnizor, pentru a putea fi posibila demararea cursului.

Data de Incepere: Este data oficiala de incepere a unui Curs Autorizat sau Training. Data de incepere va fi comunicata celor INSCRISI, intr-o anumita grupa prin e-mail sau telefon, in cel mai scurt timp de la stabilirea acesteia, cu minimum o saptamana inainte de inceperea cursului autorizat sau trainingului.
Odata cu inceperea programului de formare profesionala/training, Cursantul semneaza Contractul de Formare Profesionala / Training, Conditiile Specifice de Desfasurare a Programului de Formare profesionala / Training, Desfasuratorul Programului de Formare profesionala / Training si Procesul Verbal pentru Protectia Muncii, dupa ce le-au fost citite si prezentate in prealabil de catre un reprezentat A.C.C.E.S Oltenia. Documentele se considera semnate/acceptate si prin confirmare la distanta. In cazul acesta furnizorul va trimite documentele mentionate mai sus, la adresa de email indicata de catre Beneficiar in Formularul de Inscriere, Beneficiarul urmand sa confirme faptul ca este de acord cu conditiile contractuale.

Data pana la care se fac inscrieri: Reprezinta data pana la care se fac inscrieri pentru urmatoarea grupa care trebuie sa inceapa cel mai repede. Daca numarul minim de participanti in grupa nu a fost atins, aceasta data poate fi reprogramata. Pentru a afla informatii relevante despre o anumita grupa, dintr-un anumit oras, cu un anumit tip de program de curs, va rugam sa ne contactati sau sa apasati butonul “Solicita Informatii complete”.

Numar minim de participanti: reprezinta numarul minim de participanti, necesar, pentru a putea demara Cursul sau Trainingul si pentru a stabili Data de Incepere a acestuia. Numarul minim de participanti este egal cu 70% din numarul de locuri alocate.

Locurile alocate reprezinta numarul maxim de participanti ce formeaza o singura grupa. Daca numarul de potentiali participanti este mai mare, se pot forma grupe suplimentare.

Locurile disponibile reprezinta locurile libere ce pot fi ocupate pentru a putea fi completata grupa.

Actele necesare pentru inscriere sunt mentionate pe pagina fiecarui Curs Autorizat sau Training.

Conditii Minime de Acces: se refera la criterii minime ce trebuie indeplinite pentru a putea participa la curs. Criteriile minime se refera la nivelul de studii absolvite sau chiar varsta viitorilor cursanti.

Nota! Cetatenii straini, titulari ai dreptului de sedere in Romania au acces la parcurgerea unui program de formare profesionala autorizat, daca fac dovada cunoasterii limbii romane scris, citit si vorbit, la un nivel care sa-i permita intelegerea continutului programului, a terminologiei de specialitate si a legislatiei de reglementare.

In plus, cetateanul strain trebuie sa indeplineasca conditiile de acces la programul de formare, pentru aceasta prezentand, dupa caz:

 • atestatul de recunoastere a studiilor necesare inscrierii la programul de formare, eliberat de catre Centru National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelordin cadrul Ministerul Educatiei Nationale, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania;
 • copiile documentelor care atesta pregatirea profesionalaobtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate in conditiile legii;
 • copiile documentelor care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene a calificarii profesionale necesare ocuparii locului de muncă vacant, traduse si legalizatein conditiile legii, atunci cand este cazul.

Desfăşurarea cursului se va face în mediul ONLINE prin intermediul website-ului A.C.C.E.S Oltenia, a platformei MEET etc.

Prezenta obligatorie: Se accepta un numar maxim de 25% absente motivate si 10% absente nemotivate. In cazul in care numarul maxim de absente este atins cursantul isi pierde dreptul de a mai participa la programul de formare profesionala/training. In acest caz sumele achitate nu vor fi restituite.

Curs/Training ONLINE: Trainingurile A.C.C.E.S Oltenia se vor desfasura  ONLINE şi aveti nevoie de:

 • Laptop / PC, conectat la internet
 • Webcam si Microfon functional

3. INSCRIERI SI MODALITATEA DE INSCRIERE ONLINE

 1. Cursantul va putea alege cursul la care sa participe, utilizand interfata site-ului https://accesoltenia.ro/
 2. Cursantul poate accesa orice curs autorizat/training, din oferta disponibila, in limita locurilor disponibile si a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare program in parte.
 3. Cursantul se poate înscrie la curs completând câmpurile obligatorii ale formularului de încriere.
 4. Apasand pe butonul “plateşte” cursantul va fi directionat catre pagina de plată pentru cursul autorizat/trainingul respectiv.
 5. Pentru efectuarea unei inscrieri valide, cursantul va trebui sa furnizeze anumite date personale pe care trebuie sa le completeze in campurile Formularului de Inscriere ONLINE, dar si sa accepte Conditiile de Participare.
 6. Rezervarea si garantarea locului in cadrul unei grupe, se realizeaza in momentul achitarii cursului autorizat/training-ului si depunerea actelor necesare pentru inscriere. Doar in acel moment inscrierea se considera finalizata.
 7. Actele necesare pentru inscriere sunt mentionate pe pagina fiecarui curs autorizat/training in parte. Actele necesare pentru inscriere se pot trimite in format digital pe e-mail.
 8. A.C.C.E.S Oltenia are dreptul de a modifica fara vreo notificare prealabila datele de desfasurare a programelor de formare profesionala sau traininguri, in cazul in care acest lucru este impus de motive obiective.

4. CONDITII DE PARTICIPARE SI DREPTUL DE RETRAGERE

 1. In cazul in care din motive obiective, cursul autorizat/trainingul nu se poate desfasura sau inceperea acestuia intarzie cu mai mult de 180 de zile fata de Data Estimata completata in paragraful de pe prima pagina a formularului de inscriere, Cursantul are dreptul sa solicite returnarea sumei achitate, respectand procedura de restituire. In cazul in care data exacta de incepere a cursului autorizat/trainingului a fost stabilita si comunicata catre cursant, acesta nu mai beneficiaza de dreptul de retragere, chiar daca au fost depasite cele 180 de zile fata de perioada de incepere.
 2. Persoanele fizice beneficiaza de un drept de retragere pe care il pot exercita in termen de 14 zile calendaristice de la data inscrierii, doar in situatia in care nu a fost anuntata Data de Incepere a cursului autorizat/trainingului. In cazul in care Data de Incepere a cursului autorizat/trainingului a fost stabilita si comunicata catre cursant, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita. In situatia in care se va exercita dreptul de retragere in primele 14 zile calendaristice de la inscriere, respectand conditiile mai sus mentionate, Furnizorul Cursului va restitui toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Cursantului in termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala la momentul inscrierii.
 3. In cazul in care Cursantul (persoana fizica) a achitat cursul integral si doreste sa se retraga inainte de inceperea programului de formare profesionala/training, insa dupa expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la data inscrierii, Furnizorul Cursului va restitui jumatate din valoarea cursului autorizat/trainingului achitat, doar in situatia in care nu a fost anuntata data exacta de incepere a cursului autorizat/trainingului. In cazul in care data exacta de incepere a cursului autorizat/trainingului a fost stabilita si comunicata catre cursant, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita. Restituirea sumei se va realiza in termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala la momentul inscrierii.
 4. Persoanele Juridice nu beneficiaza de dreptul de retragere.
 5. In situatia neprezentarii la curs autorizat/training sau a intreruperii frecventarii acestuia din motive imputabile Cursantului, suma achitata nu se restituie.
 6. Exercitarea dreptului de retragere, respectand conditiile mai sus mentionate, se poate face prin folosirea formularului de retragere pus la dispozitie de catre Furnizorul Cursului.
 7. Cursantul declara ca este inscris in grupa pentru care a completat programul de curs in prezentul formular de inscriere. Furnizorul Cursului informeaza Cursantul ca transferul la o alta grupa, cu un alt program fata de cel pentru care s-a inscris nu este posibil.
 8. Furnizorul Cursului isi rezerva dreptul de a verifica in orice moment modalitatea in care sunt efectuate solicitarile de inscriere si dreptul de a nu da curs solicitarilor, de a anula inscrierea, sau de a exclude definitiv din randul cursantilor persoanelor care, prin comportamentul fraudulos, ilicit, abuziv, violent (verbal sau fizic) sau de alta natura, afecteaza bunul mers al activitatii societatii sau derularea in conditii optime a cursurilor organizate de aceasta.

5. DURATA CONTRACTULUI

 1. Contractul intra in vigoare la data completarii formularului de inscriere si achitarea cursului, producand efecte pana la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale.

6. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA

 1. Costul Cursului: Pretul total al serviciilor prestate de catre Furnizor de formare profesionala.
  • Toate preturile afisate pe site sunt in RON.
  • Valoarea TVA este 0 (zero).
  • Pretul exprimat este per Cursant.
  • Costul Cursului, precum si modalitatile de plata pot fi modificate ulterior, cu acordul partilor, prin acte aditionale.
 2. Modalitati de Plata:
  • Plata integrală. Se poate realiza online finalizând FORMULARUL DEÎNSCRIERE la curs prin apăsarea butonului PLATEŞTE.
 3. Plata se poate realiza:
  • Online cu Card, prin procesatorul de plăţi Netopia Payments

ACCEPTAREA TERMENILOR

 1. Prin utilizarea efectiva a Serviciilor se considera ca ati citit, inteles si acceptat prezentii Termeni si Conditii. Totodata, confirmati si acceptati faptul ca A.C.C.E.S Oltenia va considera utilizarea de catre dvs. a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor incepand cu momentul respectiv.
 2. Nu puteti utiliza Serviciile si nu puteti accepta Termenii daca nu aveti varsta legal aceptabila pentru incheierea unui contract cu A.C.C.E.S Oltenia, sau sunteti o persoana careia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislatiei din Romania.
 3. A.C.C.E.S Oltenia poate modifica, revizui, imbunatati sau intrerupe furnizarea de informatii, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fara a informa in prealabil in acest sens. A.C.C.E.S Oltenia isi rezerva dreptul de a modifica – adauga, sterge, completa, actualiza – in totalitate sau partial acesti Termeni si conditii fara un anunt prealabil. Aceste modificari intra in vigoare in momentul in care sunt publicate pe site-ul https://accesoltenia.ro/ si se considera a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea in continuare a acestui site.