Politica de Livrare

POLITICA DE LIVRARE A SERVICIILOR

Serviciile A.C.C.E.S Oltenia pot fi livrate ONLINE, prin intermediul platformelor de sustinere a cursurilor, prin comuncari pe e-mail: office@accesoltenia.ro, pe website-ului https://accesoltenia.ro/, dar si face-to-face (cursuri fata in fata). În termen de MAXIM 10 zile lucratoare de la confirmarea platii, primiţi acces la suportul de curs în format pdf , urmând ca în momentul în care se creează o grupă de curs să vi se pună la dispoziţie link de acces pe platforma meet/detalii despre sustinerea acestuia fata in fata.

RECLAMATII. SOLUTIONAREA RECLAMATIILOR:

  1. Orice reclamatie sau solicitare de informatii va fi adresata de catre Beneficiar in scris la datele de contact ale Furnizorului de formare profesionala.
  2.  Furnizorul de formare profesionala va analiza reclamatiile sau solicitarile supuse atentiei de catre Beneficiar, iar in cazul in care nemultumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, Furnizorul de formare profesionala va depune toate eforturile necesare in vederea identificarii unei solutii satisfacatoare.
  3. In cazul in care nemultumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, daca aceasta situatie nu este imputabila Beneficiarului, Furnizorul de formare profesionala va proceda la remedierea serviciului sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, la restituirea contravalorii serviciului prestat, in termen de maximum 15 zile din momentul cand Furnizorul de formare profesionala a constatat deficientele serviciului prestat.
  4. In situatia in care Furnizorul de formare profesionala va proceda la remedierea serviciului prestat, acesta va avea aceleasi obligatii pentru serviciul remediat ca si pentru serviciul prestat initial.
  5. Furnizorul de formare profesionala va raspunde reclamatiilor sau solicitarilor primite in legatura cu serviciul prestat, intr-un termen ce nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora.