Promotorii Voluntariatului în România

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia (ACCES Oltenia) face parte din programul pilot “Promotorii Voluntariatului în România” lansat de Secretariatul General al Guvernului, fiind selectată să activeze în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Ca promotor pentru voluntariat, organizația noastră și-a asumat în cadrul acestui program susținerea capacității operaționale a organizațiilor neguvernamentale din domeniul voluntariatului, încurajarea cetățenilor să desfășoare activități de voluntariat și medierea relației de colaborare dintre mediul asociativ și autoritățile administrației publice locale.

Totodată Asociația ACCES Oltenia s-a angajat în organizarea unor acțiuni de voluntariat cu participarea reprezentanților autorităților publice locale, în vederea promovării/creșterii notorietății voluntariatului.

 

Având în vedere situația deosebită generată în acest an de epidemia de coronavirus și imposibilitatea desfășurării acestor acțiuni propuse, activitatea în perioada stării de urgență și în perioada stării de alertă s-a desfășurat cu prioritate prindemersuri adaptate la situațiile punctuale apărute și pe elaborarea unui Ghid privind optimizarea parteneriatului dintre autoritățile administrației publice și mediul asociativ pentru voluntariat.

 

Acțiunile noastre ulterioare vor avea în vedere diseminarea Ghiduluiprivind optimizarea parteneriatului dintre autoritățile admnistrației publice și mediul asociativ pentru voluntariat, atât către autoritățile publice locale, cât și către alte asociații/fundații care desfășoară activități de voluntariat, cu scopul de a facilita colaborările în domeniul voluntariatului, în beneficiul comunităților locale, dar și organizarea în perioada următoare a unor mese rotunde privind activitatea de voluntariat, care va crea cadrul prezentării programului „Promotorii Voluntariatului în România”, dar va permite și un dialog  privind analizarea necesității și oportunității unor parteneriate locale, între autorități și promotori, respectiv parteneri ai promotorilor din mediul asociativ, înspre desfășurarea în comun a unor activități în domeniul voluntariatului, destinate comunităților locale din regiunea de dezvoltare.

 

Mai multe informații despre program:

Programul ”Promotorii Voluntariatului în România”

17.02.2020 Anunț privind rezultatele selecției organizațiilor pentru Programul „Promotorii Voluntariatului în România”

Ghid privind optimizarea parteneriatului dintre autoritățile admnistrației publice mediul asociativ pentru voluntariat