Centrul de resurse pentru antreprenori și afaceri durabile

Rezultate Proiect      Achizitii Proiect

Prezentare Proiect

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, în parteneriat cu Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia și Camera de Comerț și Industrie Gorj, implementează, în perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2021 proiectul Centru de Resurse Pentru Antreprenori și Afaceri Durabile, finantat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7 – Cresterea ocuparii prin susținerea întreprinderilor cu profin non-agricol din zona urbană.

Obiectiv General: Creșterea ocupării în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin stimularea participării pe piața muncii a persoaanelor cu potential antreprenorial și crearea unui program regional integrat de încurajare și sprijin tehnico-financiar pentru înființarea ți dezvoltarea de noi întreprinderi în mediul urban.

OS1. Creșterea gradului de motivare pentru exprimarea intențiilor antreprenoriale prin implementarea unei Campanii de promovare a culturii antreprenoriale și de informare cu privire la soluția posibilă de finanțare – Schema de ajutor de Minimis România Start Up Plus

OS2. Dezvoltarea de competențe necesare transpunerii ideilor în planuri de afaceri prin furnizarea unui Program de formare antreprenorială către un număr de minim 550 de persoane din regiunea Sud Vest Oltenia

OS3. Asigurarea accesului la finanțare a planurilor de afacere ce propun înființarea de noi întreprinderi în mediul urban din Regiunea Sud-Vest prin organizarea unui Concurs in urma căruia vor fi selectate minim 66 de initiațive pentru finanțare prin Schema de ajutor de Minimis România Start Up Plus

OS4. Creșterea gradului de viabilitate și viabilitate și a sustenabilității a viitoarelor afaceri

OS5. Implementarea unui mecanism sustenabil de susținere și promovare a noilor întreprinderi și de valorificare a rezultatelor proiectului către alte grupuri țintă prin crearea unui Centru Regional de Resurse pentru Antreprenori și Afaceri Durabile

OS6. Stimularea inovării sociale, promovarea și implementarea de principia transversal în acord cu Obiective de Dezvoltare durabilă, Egalitate de șanse și gen, Nediscriminare, Accesibilitate și utilizare TIC, Reducerea emisiilor de CO2 prin:

 • furnizarea de elemente specifice în derularea Programului de formare antreprenorială pentru minim 550 persoane
 • acordarea de punctaje diferențiate în cadrul Concursului Planurilor de afacere
 • furnizarea de consultanță pentru implementarea acestor principii în minim 66 de întreprinderi nou înființate

Printre rezultatele așteptate, se numără:

 • 10 evenimente de informare, recrutare și selecție;
 • Minim 550 persoane selectate din regiunea S-V Oltenia;
 • Minim 20 de persoane selectate din fiecare județ al regiunii S-V Oltenia;
 • Minim 550 persoane participante la cursurile de Competențe antreprenoriale;
 • Minim 440 persoane certificate ca urmare a participării la cursurile de Competențe antreprenoriale
 • Minim 440 planuri de afacere elaborate;
 • Minim 66 de planuri de afaceri propuse de reprezentanți ai grupului țintă – aprobate din care minim câte 2 aferente fiecărui județ al regiunii;
 • Minim 66 de convenții pentru efectuarea stagiilor de practică încheiate cu firme funcționale
 • Minim 66 Planuri pentru Stagiu practică
 • Minim 66 persoane-viitori antreprenori beneficiari ai serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat
 • Minim 66 firme înființate
 • Minim 132 persoane angajate în termen de 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis

Dacă v-ați gândit vreodată să fiți propriul dvs. angajator și să vă dezvoltați propria afacere, ACUM E MOMENTUL SĂ ACȚIONAȚI! LET’S START-UP!

Daca îndepliniți criteriile de eligibilitate, de mai jos, puteți beneficia gratuit de formare profesională în domeniul antreprenorial, de finanțări pentru cele mai bune idei de afaceri, dar și servicii personalizate de consultanță, consiliere și mentorat antreprenorial.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

– ai vârsta cuprinsă între 18 – 64 de ani
– ai cetățenie română și domiciliul stabil sau reședinta în România, Regiunea S-V Oltenia (județele Olt, Dolj, Vâlcea, Gorj, Mehedinți)
– faci parte din următoarele categorii:

 • șomer
 • persoană inactivă (student, casnică)
 • salariat
 • desfșori o activitate independentă (persoană fizică autorizată, titular de întreprindere individuală, membru al întreprinderii familiale)
  – NU faci parte din categoria tinerilor NEETs (adica persoane cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 de ani care nu frecventează nici o formă de învățământ și care nu au loc de muncă)

IMPORTANT
Primul pas este completarea formularului de mai jos, iar după exprimarea intenției de participare, fiecare persoană înscrisă va fi contactată de către echipa de proiect.