Achizitii Proiect

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Cod SMIS 2014+ POCU/987/6/26/ 153940

VALOARE TOTALĂ PROIECT:  1.726.739,32 lei

COFINANȚARE: 16.370,38 lei

Beneficiar: Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia

Parteneri: Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova, Școala Gimnazială Filiași și Liceul Tehnologic ”Macedonski” Melinești

Obiectivul general: Crearea unui program integrat de educație nonformală în sistem outdoor prin amenajarea a 3 spații în curtea a 3 unități de învățământ din județul Dolj pentru 370 de elevi și cadre didactice/personal de sprijin prin măsuri integrate de prevenție, măsuri transpuse în activități de educație nonformală în sistem outdoor.

Obiectivele specifice:

O.S. 1: Dezvoltarea sustenabilă a unui program integrat de educație nonformală în sistem outdoor prin crearea a 3 spații în curtea  a 3 unități de învățământ din județul Dolj și prin conștientizarea a 370 de persoane, elevi și cadre didactice/personal de sprijin, cu privire la importanța educației nonformale în sistem outdoor, ca rol esențial în sistemul educațional actual și implicarea acestora în activități de tip outdoor, până la finalul proiectului;

O.S. 2: Îmbunătățirea de competențe pentru 40 de cadre didactice/personal de sprijin care vor urma un curs de Educație nonformală pentru o școală Altfel, în vederea promovarii și implementării unor servicii educaționale de calitate prin implicarea directă în derularea cercurilor interactive, a atelierelor Strong Young Minds și a activităților din cadrul CLUBULUI ALTFEL, în primele 6 luni de implementare ale proiectului;

O.S. 3: Creșterea ratei de participare în învățamântul primar și secundar prin implementarea de programe socio-educaționale pentru 330 de elevi, cu accent pe elevii aparținând minorității rome și elevii din mediul rural, care vor participa activ la atelierele socio-educaționale Strong Young Minds (210 elevi din clasele 0-VI), worksop-urile Clubul meseriilor (120 elevi clasele VII-VIII) și la CLUBUL ALTFEL (120 elevi clasele VII-VIII);

O.S. 4: Dezvoltarea a 4 măsuri integrate de prevenție prin implementarea de activități centrate pe nevoile elevilor, activități abordate în manieră incluzivă și etapizată: conștientizare, evaluare și implementare.

Dimensiunea grupului țintă: Grupul țintă este format din 370 de elevi și cadre didactice/personal de sprijin, dintre acestea: 330 elevi din învățământul preuniversitar obligatoriu, clasele 0-VIII (ISCED 1-2), în special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități, elevi din comunitățile dezavantajate socio-economic din cadrul celor 3 instițuții de învățământ partenere și 40 de cadre didactice/personal de sprijin.

 

Activitățile previzionate:

Activitatea 1 – Cercuri interactive de educație și conștientizare privind importanța educației nonformale în sistem outdoor;

Activitatea 2 – Perfecționarea profesională acreditată a resurselor umane pentru învățământul preuniversitar;

Activitatea 3 – Implementarea de programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă și orientare școlară și profesională în vederea identificării unui profil individual;

Activitatea 4 – Cluburile „Altfel”;

Activitatea 5 – Managementul proiectului.

 

Principalele rezultate aşteptate:

  • 370 elevi si cadre didactice/personal de sprijin participanti activi la cercurile interactive de educatie constientizati cu privire la importanta educatiei nonformala in sistem outdoor;
  • 3 spatii outdoor amenajate in curtea a 3 unitati de invatamant din judetul Dolj;
  • 40 cadre didactice/personal de sprijin absolventi ai unui curs de perfectionarea profesionala acreditata in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale, curs de Educatie nonformala pentru o scoala Altfel;
  • 210 elevi din clasele 0-VI, beneficiari de evaluarea neuropsihologica NEEPSY, pentru obtinerea de performante superioare in domeniul scolar si cel extrascolar, 210 referate personalizate;
  • 210 elevi din clasele 0-VI participanti la ateliere personalizate Strong Young Minds prin care isi vor dezvolta aptitudinele socio-emotionale
  • 120 elevi din clasele VII-VIII beneficiari de servicii de consiliere vocationala si orientare scolara prin aplicarea a 2 metode: participarea la workshp-ul Clubul Meseriilor si evaluarea in baza Platformei Cognitrom Career Planner (CCP);
  • 1 CLUB ALTFEL functional si creat pentru 120 elevi si 20 de cadre didactice/personal de sprijin participanti la activitati nonformale in sistem outdoor;
  • 120 elevi si 20 cadre didactice/personal de sprijin participanti la activitati nonformale in sistem outdoor in clubul ALTFEL.