Perspective pentru tinerii NEETS

 

 

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Cod SMIS 2014+ POCU/991/1/3/153959

VALOARE TOTALĂ PROIECT: 4.945,230,21 lei

COFINANȚARE: 220.598,09 lei

Beneficiar: Grüman Consulting SRL

Parteneri: Asociația de Consultare și Consiliere Economico-Socială (ACCES) Oltenia, Digital Training SRL și  Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Covasna.

Obiectivul general: Creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea competențelor pentru 378 tineri NEETs șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (n.r. SPO) din regiunea Centru, cu accent pe cei din categorii defavorizate, cum ar fi rromi și din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul acestora, pe perioada proiectului”, potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă StartUp HUB.

 

Obiective specifice:

O.S.1: Identificarea și înscrierea în GT a unui numar de 1060 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, îregistrați la Servicul Public de Ocupare cu rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru, din care 12% vor fi de etnie romă si 22% vor fi din zona rurală;

O.S.2: Creșterea nivelului de informare și promovare în rândul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect și îndrumarea acestora spre SPO în vederea participării la formare continuă și consolidarea unei cariere.

 O.S.3: Sprijinirea participării la programele de formare profesională a tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare.

O.S.4: Stimularea ocupării forței de muncă pentru tinerii NEETs din grupul țintă care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A “usor ocupabil”, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare.

O.S.5: Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont -propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A “usor ocupabil” prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin, precum și acordarea de subvenții sub formă de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri tinerilor NEETs ale caror planuri de afaceri vor fi aprobate in cadrul proiectului.

Dimensiunea grupului țintă: Grupul țintă este alcatuit din tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunea mai puțin dezvoltată Centru și din tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani care nu sunt înregistrați la ANOFM/AJOFM, ei urmând a fi direcționați spre înscriere pentru a deveni eligibili pentru grupul țintă.

 

Activitățile previzionate

Activitatea 0 – Managementul proiectului;

Activitatea  0.1 – Coordonarea generală a proiectului;

Activitatea  0.2 – Informare și publicitate;

Activitatea 1 – Contactarea și înregistrarea în grupul țintă a tinerilor NEETs;

Activitatea 1.1 – Pregătirea și multiplicarea materialelor necesare pentru înregistrarea în grupul țintă a tinerilor NEETs ți încheierea protocoalelor de colaborare cu SPO;

Activitatea 1.2 – Înregistrarea tinerilor NEETs în grupul țintă și pregătirea dosarelor în vederea participării în activitățile proiectului;

Activitatea 2 – Campanie de informare şi promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 şi 29 de ani care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nici o formă de educaţie sau formare în vederea direcţionării acestora către SPO în vederea înregistrării şi profilării;

Activitatea 3 – Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate şi flexibile;

Activitatea 4 – Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării;

Activitatea 5 – Susţinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;

Activitatea 5.1 – Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin;

Activitatea 5.2 –  Acordarea de subvenţii (micro-granturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri.