Sprijin pentru auto-sustenabilitatea a 32 de întreprinderi sociale în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia

Achizitii Proiect

Prezentare Proiect

Informații generale

Titlu proiect: Sprijin pentru auto-sustenabilitatea a 32 de intreprinderi sociale in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia
Valoare totală proiect: 1,264,429,381
Lider: COMUNA TUGLUI
Partener 1: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ SEGARCEA
Partener 2: ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

Obiective 

OBIECTIVUL GENERAL:

Promovarea incluziunii sociale, a antreprenoriatului social si solidar prin infiintare si sprijinirea a 32 de intreprinderi de economie sociala, in Regiunea Sud -Vest Oltenia, Romania
OBIECTIVE SPECIFICE:

O.S 1 – Sustinerea ecnomiei sociale regionale prin dezvoltarea Analizei privind Economia Sociala in Regiunea de Dezvoltare Sud -Vest Oltenia.

OS. 2 – Dezvoltarea competentelor antreprenoriale, manageriale si a celor specifice economiei sociale, pentru cel putin 108 persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, prin derularea a trei cursuri de formare profesionala.

OS.3 – Consolidarea formarii profesionale prin derularea unui program de consiliere in domeniul antreprenoriatului social pentru cel putin 32 de persoane/ grupe de persoane a caror plan de afaceri a fost selectat.

OS 4 – Dezvoltarea capacitatii de atragere a finantarilor nerambursabile pentru 32 de persoane/grupuri de persoane prin furnizarea consultantei in atragerea de finantari nerambursabile.

OS. 5- Asigurarea sustenabilitatii celor 32 de intreprinderi sociale create prin decontarea subventiilor, respectiv prin monitorizarea functionarii adecvate a acestora.

Activități

Activitățile specifice

A.1 – Management proiect, implementare monitorizare şi raportare

A 1.1 Constituirea şi organizarea echipei de proiect

A 1.2 –Intocmirea de proceduri si monitorizarea proiectului

A 1.3 Realizarea raportarilor tehnico-financiare

A 1.4 – Dezvoltarea Ghidului solicitantului – conditii de aplicare si eligibilitate

A 2 – Activitati indirecte

A 2.1 – Activitati suport manager si alte activitati administrative

A 2.2. Organizarea activitatilor de informare si publicitate a proiectului

 A 3 – Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi

A 3.1 -Realizarea unei analize a economiei sociale la nivel regional

A 3.2 -Informarea publicului privind actiunile derulate in cadrul proiectului

A 3.3- Inregistrarea/ recrutarea si selectia grupului tinta

A 3.4 – Planificarea si derularea programului de formare „Antreprenor in Economia Sociala” – Cod COR 112032

A 3.5- Derularea cursului de formare”Tehnici si metode de sustinere a  intreprinderilor sociale”

A 3.6- Evaluarea si selectia planurilor de afaceri elaborate de GT

A 4 – Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri FSE

A 4. 1 Consilierea in domeniul antreprenoriatului social a persoanelor selectate in scopul subventionarii planurilor de afaceri

A 4.2 – Consiliere atragerea de finantari nerambursabile a persoanelor/grupurilor de persoane, selectate in scopul
subventionarii planurilor de afaceri

A 4.3 – Asigurarea înfiinţării şi demarării  funcţionării întreprinderilor sociale

A 4.4 – Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectulu

A 5 Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate

A 5.1 -Raportarea intermediara si raportarea finala a afacerilor finantate

A 5.2 – Realizarea vizitelor de monitorizare la fata locului