Tineri specializați – tineri competitivi

OBIECTIVUL GENERAL:

Facilitarea accesului tinerilor la servicii de formare profesională adaptate nevoilor pieţei muncii din actualul context financiar şi economic, prin dobândirea, competenţelor specifice specializării de Inspector Resurse Umane şi Asistent Relatii Publice şi Comunicare.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

  • Diminuarea deficitului de specializări din actualul context financiar şi economic
  • Creşterea participării persoanelor inactive sau active neocupate la formarea profesională adaptată nevoilor actuale
  • Îmbunătăţirea serviciilor de măsuri active de ocupare, prin informare şi consiliere vocaţională

 

GRUP ȚINTĂ

  • 120 de studenţi şi/sau masteranzi din judeţul Dolj ce vor fi informaţi şi consiliaţi privind interesele vocaţionale şi cariera pe piaţa muncii
  • 28 de studenţi şi/sau masteranzi din judetul Dolj ce vor participa la un curs de formare profesională în ocupaţia de “Asistent relaţii publice şi comunicare”, avizat de Ministerul Muncii şi Educaţiei
  • 28 de studenţi şi/sau masteranzi din judetul Dolj ce vor participa la un curs de formare profesională în ocupaţia de “Inspector resurse umane” , avizat de Ministerul Muncii şi Educaţiei

 

ACTIVITĂȚI

A1. Managementul proiectului

A2. Achiziţii

A3. Promovarea proiectului

A4. Identificarea şi selecţia grupului ţintă

4.1 Realizarea fiselor de inscriere;

4.2. Comunicarea cursanţilor a informaţiilor referitoare la locul, data şi ora de începere a cursului

4.3. Înscrierea cursanţilor

A5. Consilierea grupului ţintă

A6. Organizarea programelor de specializare în ocupaţiile “Inspector resurse umane” şi “Asistent relaţii publice şi comunicare”

A7. Evaluarea cursanţilor participanţi la programele de specializare

 

REZULTATE

  • 120 studenţi/masteranzi consiliaţi
  • 28 studenţi /masteranzi specializaţi în ocupaţia “Inspector resurse umane”
  • 28 studenţi/masteranzi în ocupaţia “Asistent relaţii publice şi comunicare”