KEY – Knowledge Empowers You

Despre acest proiect

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia anunță deschiderea proiectului KEY – Knowledge Empowers You implementat prin  Programul de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2017.

Obiectivul general a avut ca scop facilitarea accesului la servicii de consultanță în vederea alegerii carierei și a dezvoltării spiritului antreprenorial, în rândul tinerilor din Municipiul Craiova. Proiectul pune accent pe creșterea nivelului de adaptarea a tinerilor la schimbările constante din societatea contemporană, în special față de cele apărute în mediul educațional.

Conform Stategiei de Dezvoltare Economico-Socială 2014-2020, județul Dolj dispunde de una dintre cele mai extinse rețele de învățâmânt din România și cu toate acestea, consilierea și orientarea în carieră se realizează de un singur serviciu existent în cadrul Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. În acest context, în care sistemul public de învățământ nu reușește să acţioneaze şi să se achite de responsabilităţile sale în mod coresponzător, ONG-urile pot să compenseze şi să deruleze proiecte care să revigorează aceste domenii, creând astfel un mediu normal pentru comunitate.

Plecând de la această premisă, la care se adaugă și lipsa unei curricule școlare care să vizeze dezvoltarea personală, ca domeniu de studiu, proiectul KEY – Knowledge Empowers You și-a atins toți indicatorii preconizați, iar printre cele mai importante rezultatele obținute, se enumeră:

  • Organizarea a 4 sesiuni de informare și conștientizare în vederea identificării grupului țintă: Școlile Gimnaziale ”Mircea Eliade” și ”Traian”, Colegiul Național ”Frații Buzești” și Colegiul ”Ștefan Odobleja”
  • Identificarea și selectarea unui grup țintă format din 62 de participanți la training-ul de Dezvoltare persoanală și orientare în carieră și 10 participanți la cursul de Competențe Antreprenoriale
  • Organizarea Caravanei Profil de licean, în cadrul căreia s-au realizat 112 profile de personalitate elevilor de clasa a 8-a, de către specialiști în domaneiul educației și sociologiei