Celebrate Culture

Despre acest proiect

În urma evaluarii proiectelor depuse în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului Consiliului Județean Dolj pentru activități non profit de interes județean pentru anul de execuție financiară 2017, proiectul CELEBRATE CULTURE,  a fost declarat eligibil pentru finanțare!

 

Obiectivul general a avut în vedere dezvoltarea creativității tinerilor și promovarea valorilor culturale prin implementarea unui program interactiv de stimulare a implicării acestora în activități culturale clasice și diseminarea lui în vederea creșterii gradului de consum cultural.

Conform datelor statistice publicate în Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, cu privire la participarea tinerilor români la activităţi culturale, se poate observa că aceasta este mai degrabă ocazională la nivelul întregii țări: 1/3 dintre tineri (15-34 ani) spun că nu citesc literatură niciodată;. 61% dintre aceștia nu merg deloc la teatru, operă, balet sau concerte de muzică clasică; 49% nu merg la cinematograf, iar 48% nu merg la concerte de muzică modernă.

În acest context, proiectul „Celebrate Culture” a subliniat rolul important pe care îl are stimularea participării tinerilor la viața culturală a comunității, prin facilitarea accesului la cultura și implementarea unor activități vocaționale interactive, în vederea conservării patrimoniului național.

 

Proiectul ”Celebrate Culture” și-a atins toți indicatorii preconizați, iar printre cele mai importante rezultatele obținute, se enumeră:

  • Identificarea și selectarea unui grup țintă format din 45 de participanți la atelierele de artă vizuală, artă teatrală și artă literară
  • Organizarea evenimentului Tinerii creează cultură, în Foaierul Teatrului Național ”Marin Sorescu”, unde au fost prezentate rezultatele celor 3 ateliere: o scenetă de teatru adaptată după poezia Regina Ostrogoților, de Gorge Coșbuc, o expoziție de fotografie și interpretarea unei povești redactate de participanții atelierului de artă literară
  • Implementarea unei rețele culturale de voluntariat prin semnarea unor parteneriate cu Filarmonica „Oltenia” Craiova și Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova