WE CARE, WE SHARE

Despre acest proiect

Septembrie 2016-prezent

A.C.C.E.S. Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Sprijin și Implicare Socială prin Programul de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului Județului Dolj alocate pentru activități non-profit 2016, au extins activitățile începute în cadrul proiectului Eroi de poveste, în cadrul Clinicii de Pediatrie a Spitalului Municipal Filantropia și au lansat un telefon de ajutor, gratuit pentru beneficiari.

 

OBIECTIVE

Obiectiv general: Încurajarea participării active a societății civile și a autorităților publice și creșterea gradului de acceptare a persoanelor aflate în dificultate cu risc de excluziune socială prin consolidarea parteneriatului public-privat, în vederea furnizării de servicii sociale integrate.

Obiectiv specific 1:

Stimularea cetățeniei active prin amenajarea unui spațiu de joacă și relaxare pentru copiii internați în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia – Secția de Pediatrie, care va asigura continuitatea programului deja funcțional, lansat prin proiectul Eroi de Poveste, finanțat în anul 2015, prin fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Dolj.

Obiectiv specific 2:

Îmbunătățirea gradului de incluziune în viața normală a societății a persoanelor care provin din medii dezavantajate prin implementarea unui telefon verde (gratuit pentru beneficiari), la care vor putea fi sesizate probleme de ordin social, juridic, educațional, economic etc, care vor fi analizate în vederea soluționării în cadrul Comisiei Județene privind Incluziune Socială, a Prefecturii Dolj.

 

ACTIVITĂȚI

A.1. Managemetul proiectului

A.2. Identificarea și selecția grupului țintă (voluntarii).

A.3. Amenajarea spațiului de joacă

A.4. Implementarea telefonului verde

A.5. Implementarea programului specializat de voluntariat

A.6. Promavarea proiectului

 

REZULTATE

-Identificarea și selectarea unui grup țintă format din 102 voluntari

-Implementarea si permanetizarea unui program specializat de voluntariat în cadrul Spitalului Municipal Filantropia Craiova  – Clinica de Pediatrie

-Amenajarea, igienizarea și dotarea unui spațiu de joacă în cadrul Spitalului Municipal Filantropia Craiova  – Clinica de Pediatrie

-Implementarea unui telefon de ajutor, gratuit pentru beneficiari, unde pot fi sesizate probleme de ordin social, juridic, educațional, economic etc.

-Activitățile implementate și rezultatele obținute au avut ca efect permanentizarea programului specializat de voluntariat în cadrul Spitalului Municipal Filantropia Craiova  – Clinica de Pediatrie