Analiza deficitului de calificări în Regiunile S – V Oltenia, S Muntenia şi Centru

Studiul sociologic a fost realizat in cadrul proiectului „CALISIG – Calificare pentru o slujba mai sigura” cofinantat din Fondul Social European  – Programul Operational Sectorial  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cercetarea a prezentat un real interes, atat pentru regiunile in care a fost realizata, dar si la nivel national pentru intregul sistem A.N.OF.M. Construirea realitatii privind deficitul de calificari a fost posibila prin corelarea si prelucrarea datelor culese prin aplicarea a 2 chestionare  unui esantion reprezentativ de 1182 de respondenti.

Studiul a confirmat concluziile desprinse din practica AJOFM-urilor in ceea ce priveste consilierea si orientarea profesionala si lucrul cu furnizorii de formare profesionala continua si aprofundeaza analiza evidentiindu-se aspecte mai putin vizibile la o observare directa.