Analiza profilurilor ocupaţionale pe sectoare de activitate în zona transfrontalieră România – Bulgaria

Analiza are menirea sistematizatii informatiilor necesare identificarii meseriilor potrivite pentru persoanele aflate in etapa debutului de cariera sau in etapa realizarii reconversiei profesionale.

Ancheta de opinie si analiza de continut au fost metodele de cercetare de baza utilizate in elaborarea studiului, imbinate cu tehnici de investigare multipe – chestionarul administrat/ corelatia, asocierea si analiza univariata –  au condus la elaborarea unui studiu care prezinta sistematic piata fortei de munca in Romania si profilurile ocupationale din zona transfrontaliera.

Datele statistice obtinute in urma aplicarii instrumentelor de investigare si colectare a datelor din cadrul a 350 de firme au indicat primele 48 de ocupatii pentru care s-a realizat o analiza detaliata si structurata astfel incat sa asigure o informare corecta, rapida si eficienta atat a romanilor din zona transfrontaliera, cat si a emigrantilor.

Analiza profilurilor ocupaţionale pe sectoare de activitate în zona transfrontalieră România – Bulgaria reprezinta instrumentul cheie de informare, util persoanelor inactive in procesul de insertie pe piata muncii facilitand tranzitia lor ca participant activ in dezvoltarea societatii.