Promotorii Voluntariatului în România

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia (ACCES Oltenia) face parte din programul pilot “Promotorii Voluntariatului în România” lansat de Secretariatul General al Guvernului, fiind selectată să activeze în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Ca promotor pentru voluntariat, organizația noastră și-a asumat în cadrul acestui program susținerea capacității operaționale a organizațiilor neguvernamentale din domeniul voluntariatului, încurajarea cetățenilor să desfășoare activități de voluntariat și medierea relației de colaborare dintre mediul asociativ și autoritățile administrației publice locale.

Totodată Asociația ACCES Oltenia s-a angajat în organizarea unor acțiuni de voluntariat cu participarea reprezentanților autorităților publice locale, în vederea promovării/creșterii notorietății voluntariatului.

 

Având în vedere situația deosebită generată în acest an de epidemia de coronavirus și imposibilitatea desfășurării acestor acțiuni propuse, activitatea în perioada stării de urgență și în perioada stării de alertă s-a desfășurat cu prioritate prindemersuri adaptate la situațiile punctuale apărute și pe elaborarea unui Ghid privind optimizarea parteneriatului dintre autoritățile administrației publice și mediul asociativ pentru voluntariat.

 

Acțiunile noastre ulterioare vor avea în vedere diseminarea Ghiduluiprivind optimizarea parteneriatului dintre autoritățile admnistrației publice și mediul asociativ pentru voluntariat, atât către autoritățile publice locale, cât și către alte asociații/fundații care desfășoară activități de voluntariat, cu scopul de a facilita colaborările în domeniul voluntariatului, în beneficiul comunităților locale, dar și organizarea în perioada următoare a unor mese rotunde privind activitatea de voluntariat, care va crea cadrul prezentării programului „Promotorii Voluntariatului în România”, dar va permite și un dialog  privind analizarea necesității și oportunității unor parteneriate locale, între autorități și promotori, respectiv parteneri ai promotorilor din mediul asociativ, înspre desfășurarea în comun a unor activități în domeniul voluntariatului, destinate comunităților locale din regiunea de dezvoltare.

 

Mai multe informații despre program:

w

w

Ghid privind optimizarea parteneriatului dintre autoritățile admnistrației publice mediul asociativ pentru voluntariat

 

În anul 2021 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI lansează  PROGRAMUL „PROMOTORII VOLUNTARIATULUI DIN ROMÂNIA”Ediția a II-a având drept scop principal creșterea gradului de susținere a voluntariatului de către autoritățile publice locale. Obiectivul principal fiind: sprijinirea dezvoltării capacității operaționale a  organizațiilor neguvernamentale, prin stimularea parteneriatului dintre administrația publică locală și organizațiile neguvernamentale din domeniul voluntariatului pentru încurajarea activităților și demersurilor realizate de către acestea la nivel central și local, în beneficiul comunităților locale.

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia (ACCES Oltenia)  a fost selectată și în acest an să facă parte din cadrul programului în calitate de promotor al voluntariatului. Astfel, organizația noastră și-a luat angajamentul ca pe durata desfășurării activităților programului: să colaboreze cu alte organizații neguvernamentale în vederea organizării și desfășurării activităților din cadrul Programului la nivel național/regional; să organizeze conferințe/videoconferințe care vor reuni reprezentanți ai administrației publice și ai sectorului neguvernamental, la nivel regional/ județean/local;  să asigure diseminarea informațiilor rezultate în cadrul Programului către alte organizații neguvernamentale, precum și către autorități publice locale din aria de interes a organizației; să colecteze date de la nivel local cu privire la activitatea organizațiilor care implică voluntari, precum și cu privire la parteneriatele existente între sectorul neguvernamental și autoritățile și instituțiile publice,  în scopul elaborării unei evidențe a organizațiilor active la nivel județean sau regional și  a unui instrument de evidență a acestora;  să colaborează cu echipa SGG, cu ceilalți promotori din program, precum și cu partenerii din program, respectiv structurile associative  ale autorităților publice locale, pentru elaborarea de puncte de vedere și propuneri, respectiv pentru includerea lor în documentele Programului; să asigure promovarea la nivel județean și/sau național a informațiilor, comunicatelor și anunțurilor din cadrul Programului; să identifice, în colaborare cu S.G.G., priorități și demersuri necesare pentru îmbunătățirea relației organizațiilor neguvernamentale cu autoritățile publice locale în domeniul voluntariatului.

 

Programul se va desfășura pe parcursul anului 2021 sub patronajul Guvernului României.

 

 

 

Mai multe informații despre program se pot regăsi accesând linkul de mai jos:

Programul ”Promotorii Voluntariatului în România” – SGG – Secretariatul General al Guvernului (gov.ro)

Calendarul activităților Programului Promotorii Voluntariatului – ediția a II-a – 2021 poate fi accesat  la: CALENDARUL-ACTIVITATILOR-2021-03.pdf