We care, we share

Despre acest proiect

Septembrie 2016-prezent

A.C.C.E.S. Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Sprijin și Implicare Socială prin Programul de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului Județului Dolj alocate pentru activități non-profit 2016, au extins activitățile începute în cadrul proiectului Eroi de poveste, în cadrul Clinicii de Pediatrie a Spitalului Municipal Filantropia și au lansat un telefon de ajutor, gratuit pentru beneficiari.

Obiectivul general al proiectului a fost încurajarea participării active a societății civile și a autorităților publice, dar și creșterea gradului de acceptare a persoanelor aflate în dificultate cu risc de excluziune socială prin consolidarea parteneriatului public-privat, în vederea furnizării de servicii sociale integrate.

Rezultate:

-Identificarea și selectarea unui grup țintă format din 102 voluntari

-Implementarea si permanetizarea unui program specializat de voluntariat în cadrul Spitalului Municipal Filantropia Craiova  – Clinica de Pediatrie

-Amenajarea, igienizarea și dotarea unui spațiu de joacă în cadrul Spitalului Municipal Filantropia Craiova  – Clinica de Pediatrie

-Implementarea unui telefon de ajutor, gratuit pentru beneficiari, unde pot fi sesizate probleme de ordin social, juridic, educațional, economic etc.

-Activitățile implementate și rezultatele obținute au avut ca efect permanentizarea programului specializat de voluntariat în cadrul Spitalului Municipal Filantropia Craiova  – Clinica de Pediatrie