WINNERS! Celebrate Culture!

WINNERS! Celebrate Culture!

În urma evaluarii proiectelor depuse în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului Consiliului Județean Dolj pentru activități non profit de interes județean pentru anul de execuție financiară 2017, proiectul CELEBRATE CULTURE,  a fost declarat eligibil pentru finanțare!

Obiectivul general are în vedere dezvoltarea creativității tinerilor și promovarea valorilor culturale prin implementarea unui program interactiv de stimulare a implicării acestora în activități culturale clasice și diseminarea lui în vederea creșterii gradului de consum cultural.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.