CALISIG “Calificare pentru o slujbă mai sigură (iulie 2010 – martie 2012) – PARTENER

 

A.J.O.F.M. Dolj în parteneriat cu A.J.O.F.M. Giurgiu, A.J.O.F.M. Sibiu şi A.C.C.E.S. Oltenia au implementeat în perioada iulie 2010 – martie 2012 proiectul strategic  CALISIG  “Calificare pentru o slujbă mai sigură cofinanţat din FSE prin POSDRU, Axa 5 – DMI 5.1.

 

Proiectul a fost selectat ca exemplu de succes și premiat în cadrul Conferinței Naționale „POSDRU, principalul furnizor de formare, ocupare și incluziune socială, ROMÂNIA 2012”,   organizată de AMPOSDRU  în anul 2012.

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Facilitarea accesului la servicii de formare profesională adaptate nevoilor pieţei muncii din actualul context financiar şi economic, prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor, respectiv iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

 1. Diminuarea deficitului de calificări din actualul context financiar şi economic, prin identificarea pe bază de studiu sociologic a cerinţelor actuale ale pieţei muncii;
 2. Creşterea participării persoanelor inactive la formarea profesională adaptata nevoilor actuale;
 3. Îmbunătăţirea serviciilor de mediere a muncii, prin informare, consiliere şi plasare a persoanelor inactive beneficiare ale proiectului.

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 1. Managementul proiectului;
 2. Realizarea Achiziţiilor;
 3. Promovarea proiectului – organizarea a 3 conferinţe de deschidere în cele 3 regiuni ale proiectului, comunicate şi anunţuri de presă; spoturi/emisiuni difuzate la TV-urile locale;
 4. Realizarea Studiului sociologic în vederea identificării calificărilor deficitare pe piaţa muncii – se vor aplica 2 chestionare pentru. : Identificarea calificărilor furnizate de colegiile de arte şi meserii şi furnizorii autorizaţi de FPC şi Identificarea deficitului de calificări cu care se confruntă angajatorii;
 5. Diseminarea rezultatelor studiului în cele 3 regiuni prin prezentări în power-point, urmate de mese rotunde în cadrul cărora vor fi lansate dezbateri legate de evoluţia pieţei muncii în actualul context economic, marcat de criza mondială, distribuindu-se şi un pliant cu tema egalitate de şanse pe piaţa muncii;
 6. Autorizarea partenerului A.C.C.E.S. OLTENIA la CNFPA ca furnizor de formare profesională, conf. OUG 129/2000, pentru 5 calificări adaptate actualului context economic – Primele 5 calificări relevate de “Studiul sociologic de identificare a deficitului de calificări pe piaţa muncii” vor fi autorizate la CNFPA pe baza standardelor ocupaţionale;
 7. Identificarea grupului ţintă;
 8. Selecţia grupului ţintă – se va face în funcţie de competenţele de bază, nivelul actual al pregătirii, de aptitudini;
 9. Organizarea programelor de calificare –5 cursuri de calificare în 5 meserii cerute pe piaţa muncii actuală;
 10. Evaluarea cursanţilor participanţi la programele de calificare;
 11. Medierea pe piaţa muncii;
 12. Plasarea pe piaţa muncii – rata de minim 10%;
 13. Promovarea – organizarea a 3 conferinţe finale de diseminare a rezultatelor proiectului în cele 3 regiuni;
 14. Monitorizarea proiectului

 

REZULTATE

 • Studiu de identificare a deficitului de calificări din actuala piaţă a muncii;
 • 840 de şomeri consiliaţi;
 • 840 de participanţi la programele de formare profesională;
 • 10% din participanţii la curs vor fi inseraţi pe piaţa muncii;
 • 90% examene validate prin certificate de absolvire pentru grupul ţintă – minim 750 certificate/diplome de calificare /recalificare, perfecţionare şi/sau specializare.