MRB – Performant System

MRB – Performant System “Implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relațiilor cu beneficiarii” (octombrie 2010 – octombrie 2012) – PARTENER

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeș, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraș-Severin şi Asociaţia de Consultanţă și Consiliere Economico-Socială Oltenia au implementat în perioada 01.10.2010-01.10.2012  proiectul MRB – Performant System “Implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relațiilor cu beneficiarii”, cofinanţat din FSE prin POSDRU, Axa 4 – DMI 4.2.

 

Implementarea proiectului a contribuit la diminuarea decalajului de calitate dintre Serviciile Publice de Ocupare din Romania și cele din Uniunea Europeană, prin creşterea profesionalismului, eficienţei şi transparenţei angajatilor Serviciului Public de Ocupare, rezultatele obținute fiind remarcabile.

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Diminuarea decalajului de calitate dintre serviciile publice de ocupare din România şi cele din Uniunea Europeană, prin creşterea profesionalismului, eficienţei şi transparenţei angajaţilor Serviciului Public de Ocupare.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

 1. Elaborarea unei strategii unitare multi-regionale de furnizare a serviciilor publice de ocupare bazată pe construirea unui sistem performant de MRB.
 2. Perfecţionarea specialiștilor SPO pentru furnizarea unor servicii profesioniste de ocupare şi asistenţă pentru beneficiari.

Activitățile proiectului:

A 1. Managementul proiectului

A 2. Informare şi Publicitate – Se vor organiza 3 conferinţe de deschidere şi finale de diseminare a rezultatelor proiectului în cele 3 regiuni. În cadrul acestor conferinţe vor fi invitaţi toţi actorii sociali interesaţi, participanţi la proiect, atât din sectorul administraţiei publice, cât şi din sectorul non-profit. Se vor emite comunicate de presă, se vor distribui broşuri, pliante, calendare, postere; se vor realiza şi emisiuni TV de promovare a proiectului.

A 3. Dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea strategiei de formare profesională continuă a personalului SPO şi a programelor de formare

 • A 3.1. Realizarea unui Studiu privind sistemul de comunicare int. şi ext. din SPO şi sistemul gestionării relaţiilor cu beneficiarii – Se vor elabora 2 chestionare: unul pentru identificarea factorilor care intervin în eficienţa comunicării organizaţionale şi al doilea pentru identificarea factorilor care intervin în eficienţa furnizării serviciilor de orientare şi consiliere;
 • A 3.2. Diseminarea rezultatelor studiului în cele 3 Regiuni se va realiza prin prezentări în powerpoint, urmate de mese rotunde în cadrul cărora vor fi lansate dezbateri legate de modalităţile de creştere a eficienţei serviciilor publice de ocupare şi de evoluţia investiţiei în FPC în actualul context economic.
 • A 3.3. Elaborarea unei strategii unitare multi-regionale de furnizare a serviciilor publice de ocupare bazată pe construirea unui sistem performant de MRB;
 • A 3.4. Editarea unui Manual de bune practici pentru angajaţii SPO, axat pe Raportul de cercetare, strategia SPO, sistemul MRB, va conţine şi extrase din Fişele de observaţie completate în activitatea de asistare a angajaţilor în timpul furnizării serviciilor.

A 4. Perfecţionare în vederea îmbunătăţirii competenţelor personale şi profesionale ale personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare personalizate prin organizarea cursurilor de formare în domenii precum:

 • tehnici de comunicare personalizate în funcţie de specificitatea grupurilor ţintă;
 • tehnici şi instrumente pentru furnizarea serviciilor de consiliere profesională;
 • tehnici personalizate şi servicii de ocupare individualizate, inclusiv consiliere personalizată;
 • management organizaţional, management de proiect;
 • sisteme informatice şi utilizarea TIC;
 • A 4.1. Realizarea unui sistem informatic pentru MRB şi a unei baze de date a proiectului.
 • A 4.2. Stabilirea programului de training pentru personalul SPO şi elaborarea suporturilor de curs;
 • A 4.3. Livrarea trening-urilor – programul de trening-uri va conţine minim 5 module (care vor include şi teme legate de comunicare eficientă, management organizaţional, management de proiect, TIC).
 • A 4.4. Evaluarea trening-urilor.
 • A 4.5. Coaching – Asistarea fiecărui angajat perfecţionat din cadrul SPO în activitatea de furnizare a serviciilor de ocupare conform sistemului MRB pentru cel puţin 5 beneficiari.

Rezultate:

 • Strategie de furnizare a serviciilor de ocupare, bazată pe un sistem de Management al Relaţiilor cu beneficiarii;
 • 5 Module de training ( Management organizaţional; Managementul proiectului; Tehnici de comunicare, negociere, leadership; Tehnici de consiliere personalizată bazate pe identificarea intereselor vocaţionale; Sisteme informatice utilizate în activitatea de consiliere.);
 • 400 de participanţi la programe de perfecţionare profesională;
 • 100% grad de absolvire;
 • 400 de angajaţi SPO asistaţi în furnizarea serviciilor SPO;
 • 1 Manual de bune practici;
 • Comunicate în presa scrisă;
 • 9 conferinţe cu minim 150 de participanţi.