CONSTRUCT

Despre acest proiect

CONSTRUCT – “Centru de calificări pentru infrastructura rutieră” a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.3. – “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”

 • Beneficiar: Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico-Socială Oltenia.
 • Parteneri: Asociaţia Societatea de Cercetare, Leadership, Management, Marketing si Cultura Organizationala
 • Durata: 20 luni
 • Perioada de implementare: 01.04.2012- 01.12.2013

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Diminuarea decalajului cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, prin furnizarea accesului şi participării la formare profesională continuă în actualul context macro-economic.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

 1. Realizarea unor campanii de conştientizare şi informare privind beneficiile formării profesionale continue şi ale furnizării serviciilor de consiliere în carieră.
 2. Calificarea unui număr de 140 de persoane din domeniul construcţiilor infrastructurii rutiere, în vederea creşterii mobilităţii acestora pe piaţa muncii.

 

Activitățile proiectului

A1. Managementul proiectului.

 • 1 Pregătirea proiectului;
 • 2 Realizarea achizitiilor;
 • 3 Monitorizarea proiectului.

A2.Promovarea Proiectului (Informare și  Publicitate)

 • 1 Organizarea unei conferințe de lansare și a unei conferințe de diseminare a rezultatelor proiectului;
 • 2 Publicarea lunară a informatiilor utile promovarii proiectului, stadiului de implementare al acestuia și rezultatelor intermediare și finale pe site-ul Solicitantului www.stiriong.ro.

A3.Realizarea unor campanii de conștientizare și informare privind beneficiile formării profesionale continue și ale furnizării serviciilor de consiliere în carieră.

 • 1 Contactarea firmelor din domeniul construcțiilor rutiere (proiectare, cadastrare și execuție drumuri și poduri) din Regiune;
 • 2 Transmiterea unui chestionar sub forma unei fișe de colectare a datelor si a socilitării unui acord scris cu privire la organizarea unor sesiuni de informare;
 • 3 Deplasarea la sediile a minim 8 firme din regiune;
 • 4 Organizarea unei mese rotunde.

A4. Identificarea și selecția grupului țintă.

 • 1 Transmiterea ofertelor de furnizare GRATUITA a cursurilor de FPC către firmele de profil din domeniul infrastucturii rutiere (construcții drumuri și poduri) în vederea identificării grupului țintă
 • 2 Selectarea a minim 140 de persoane
 • 3 Completarea fișelor de înscriere a grupului țintă, încheierea Contracteloro de FPC și comunicarea participanților a informațiilor referitoare la locul, data și programul de desfășurare a cursului.

A5. Consilierea în carieră.

 • 1 Informarea și consilierea
 • 2 Completarea fișelor de carieră fiecarui participant

A6.Organizarea programelor de calificare pentru 140 de angajați ai firmelor din domeniul infrastructurii rutiere și evaluarea cursanților.

 • 1 Organizarea cursurilor de calificare pentru 140 de persoane
 • 2 Evaluarea cursanților participanți la programele de calificare
 • 3 Completarea certificatelor de calificare
 • 4 Evaluarea inițială a cunoștințelor participanților la programele de calificaare pentru reducerea duratei formării profesionale

Rezultate:

 • 140 de participanţi la programele de formare profesioanală;
 • 100% examen validat prin certificate de calificare pentru grupul ţintă;
 • 140 persoane consiliate în carieră;
 • 4 campanii de conştientizare şi informare cu privire la beneficiile FPC;
 • 140 de exemplare de suporturi de curs; popularizarea proiectului prin anunţuri în presa scrisă şi audio/video; interviuri la radio/TV; materiale pentru promovarea proiectului.