Social education, the base of strong communities

Proiect finanțat de către Ambasada Regatului  Țărilor de Jos din România

 

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Obiectivul general vizează informarea și conștientizarea a 200 de persoane defavorizate din regiunea Sud-Vest Oltenia cu privire la problemele care vizează excluziunea socială, discriminarea, accesul limitat sau inexistent la informație de calitate pe teme importante privind educația socială,  cu sprijinul a 30 de voluntari (elevi/studenti si cadre didactice).

Dimensiunea grupului țintă:

 

  • minim 10 voluntari
  • minim 20 de cadre didactice
  • minim 100 de elevi
  • mimim 100 de adulți

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1. Managementul proiectului;

A2 Crearea unui plan integrat de acțiune. În cadrul acestei activități se vor identifica zonele defavorizate în baza unei anchete sociale aplicate în cadrul  Administratiei Publice Locale din zone defavorizate din Regiunea S-V Oltenia;

A3 Organizarea de campanii de informare, conștientizare și responsabilizare pe teme precum: violența domestică, egalitatea de gen și traficul de persoane în rândul persoanelor selectate în cadrul grupului țintă;

A4. Călatorie tematică- cei 25 de câștigători, împreună cu 5 voluntari elevi/studenți și 8 voluntari cadre didactice (cei mai implicați) vor merge într-o excursie tematică de 2 zile în care se vor derula ateliere de lucru pe tema promovării și respectării drepturilor omului.