Eroi de poveste

Proiectul „Eroi de poveste” a fost implementat de Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico-Socială Oltenia (A.C.C.E.S. Oltenia), în parteneriat cu Asociaţia de Sprijin şi Implicare Socială (A.S.I.S.).

 

Obiectiv general: Creșterea gradului de conștientizare privind importanța existenței asistenței sociale în spitale în rândul societății civile și autorităților publice prin crearea și promovarea unui program specializat de voluntariat.

Obiectiv specific 1: Creșterea gradului de responsabilizare și specializare a tinerilor prin implementarea unui program specializat de voluntariat ce presupune încadrarea a minim 80 voluntari care vor fi specializați în psihoterapie, terapie prin joc și asistență socială în spitale.

Obiectiv specific 2: Crearea unui cadru special și necesar copiilor internați la Secțiile de Pediatrie prin amenajarea unui spațiu de joacă.

Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea relațiilor familiare și aprofundarea cunoștiințelor legate de evoluția psihologică a copiilor,prin organizarea a 3 seminarii de parenting pentru membrii familiilor celor care au intrat în contact direct cu mediul sanitar.

 

ACTIVITĂȚI

A 1. Managementul proiectului

A.2. Identificarea și selecția grupului țintă (voluntarii)

A.3. Organizarea training-urilor specializate

A.4. Amenajarea unui spațiu de joacă

A.5. Implementarea programului specializat de voluntariat

A.6. Organizare seminarii de parenting

A.7. Promavarea proiectului

 

REZULTATE

3 spitale partenere: Spitalului Clinic Județean de Urgență,  Spitalul Clinic Municipal Filantropia, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș”

Peste 500 de voluntari

12 sesiuni de informare: 4 licee, Universitatea din Craiova

39 de sesiuni de  training în domeniul Psihoterapie, Terapie prin joc și Consiliere în Asistență socială în spital

1 sală de joacă dotată și amenajată în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență

Activitățile implementate și rezultatele obținute au avut ca efect permanentizarea programului specializat de voluntariat în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, Secția de Chirurgie Pediatrică