Calitate, eficiență și performanță la nivelul UAT Municipiul Zalău

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Îmbunătățirea performanței organizaționale la nivelul UAT Municipiul Zalău prin implementarea instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice, CAF, la nivelul Primăriei Municipiului Zalău/PMZ și structurilor subordonate Consiliului Local Zalău (Poliției Locale Zalău și Direcției de Asistență Socială Zalău/DAS).

Valoarea contractului de finanțare: 405.832,54 lei

Data începerii proiectului: 01.04.2018
Durata de implementare a proiectului: 15 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

ACTIVITATEA PRIVIND SERVICIILE DE INSTRUIRE/FORMARE A GRUPULUI ȚINTĂ

Programul de instruire/formare implementat de A.C.C.E.S Oltenia în domeniul Evaluarea și monitorizarea sistemului calității CAF este de Management strategic și evaluare organizațională, curs care este in corespondență cu legislația în vigoare.

Programul de instruire/formare implementat de A.C.C.E.S Oltenia în domeniul Performanță în administrația publică este de Competențe civice și sociale, curs acreditat ANC care este, de asemenea, în corespondență cu legislația în vigoare.

Scopul acestor cursuri este de a îmbunătăți performanța organizațională la nivelul UAT Municipiului Zalău în vederea realizării cu succes a proiectului Calitate, eficiență si performanță la nivelul UAT Municipiului Zalău, cod SIPOCA/SMIS 2014+ 102/121536.

Ambele cursuri presupun o etapa de 10 ore realizate în sistem e-learning prin descarcarea documentelor de mai jos si vizionarea link-urilor atasate.

 

Management strategic si evaluare organizationala

Competente civice si sociale