Civic Dimensions for social inclusion (CivicAL), Erasmus +

Programul Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020.

 

SCOP: Promovarea mobilității în interiorul şi în exteriorul graniţelor UE, învăţarea non-formală şi dialogul intercultural, încurajând angajabilitatea şi integrarea tuturor tinerilor, indiferent de mediul educaţional, social şi cultural al acestora.

 

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia este implicată în Proiectul Civic Dimensions for social inclusion (CivicAL) din cadrul Programului Erasmus+.

 

CivicAL își propune să ofere acces la educația civică adulților care provin din grupuri migrante și celor care aparțin minorităților  entice, în vederea integrării pe deplin în comunitate. Proiectul răspunde cerințelor Uniunii Europene de a fi o familie formată din societăți multietnice și multiculturale.

 

6 ȚĂRI PARTENERE:

Bulgaria (European Information Centre)

Cipru (University of Nicosia)

Germania (Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft (BBAG) e.V.)

Italia (UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights)

România (ACCES Oltenia)

Spania (Fundación Altius Francisco de Vitoria)

 

OBIECTIVE:

– respectarea egalității de șanse și a nediscriminării;

– încurajarea unei cunoașteri și înțelegeri mai profunde a originii și funcționării UE;

– diversitate și identitate culturală în Europa;

– promovarea dialogului intercultural;

– înțelegerea dimensiunilor multiculturale și socio-economice ale societăților europene;

– implicarea comunității și cetățenia europeană activă pentru ca identitatea culturală națională să fie compatibilă cu cea europeană.

Rezultate:

Manualul trainerilor – https://civical.eu/wp-content/uploads/trainers-handbook_RO.pdf

Civic hunting game – http://game.civical.eu/setup

 

Întâlniri transnaționale:

Roma, Italia – 12-13 Noiembrie 2018

Sofia, Bulgaria – 28-30 Mai 2019

Potsdam, Germania – 25-27 Noiembrie 2019

 

Documente:

Code of ethics – FINAL

CivicAL_e-newsletter_latest

Flyer_CivicAL_190701_ROMANIA

Flyer_CivicAL_190701_ENGLEZA

CivicAl e-newsletter september 2019

 

Site-ul proiectului: www.civical.eu