Proiecte finantate prin POCU

Măsuri integrate în zona marginalizată Amărăștii de Jos

Măsuri integrate în zona marginalizată Amărăștii de Jos

Informații generale   Titlu proiect:  Măsuri integrate în zona marginalizată Amărăștii de Jos Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si c...